Wildlife Garden

Wildlife Garden har designat Sveriges vackraste fågelholkar och fågelbord. För att få fram en bra produkt så produktutvecklare man tillsammans med ornitologer. Wildlife Garden har höga krav på sina leverantörer all material i deras produkter för att minimera miljöpåverkan

Inga produkter i denna kategorin.