Grensaxar

Felco, Gardena och Fiskars grensaxar har en klippeffekt på upp till Ø 5 cm och lämpar sig för all slags klippning och gallring i trädgården. Grensaxar med utväxlingen ökar klippkraften med upp till 40% och fördelar kraften jämnt över hela klippet. Betten och bladen är behandlade med klibbfri beläggning som minskar klippfriktionen med ungefär en fjärdedel. Det finns grensaxar med sidoskär eller mothåll. Sidoskär används för beskärning av färska, gröna grenar och mothåll används för gamla, torra grenar.

Inga produkter i denna kategorin.