gräsmatteluftare

Genom att lufta och vertikalskära sin gräsmatta gör man det lättare för luft att komma ned till gräsmattans rötter. När man vertikalskär en gräsmatta gör man en stor mängd halvcentimeter djupa snitt i gräsmattan för att öppna upp den. Snitten öppnar upp vägar som som gör att vatten, gödning och luft kan tränga ned ordentligt till rötterna. Snittningen leder också till att gräsrötterna delas vilket gör gräsmattan tätare och minskar mossa och ogräs.

Inga produkter i denna kategorin.