Insektshotell

Varför behövs insektshotell?

 Idag är vår boendemiljö så ren och uppstädad att våra pollen och nektarsökande insekter inte hittar någonstans att övervintra eller lägga sina larver. Förr så fanns det naturliga miljöer som gamla trädstammar, murken ved, högar med bråten som tegelsten rivningsmaterial och ris mm. Trädgårdar var inte så välstädade som idag.

 Fjärilar, vildbin och olika steklar är hemlösa i dagens moderna landskap och trädgårdar. Så för dessa arter så är ett insektshotell ett bra sätt att hjälpa dem att överleva.

 Varför skall man då sätta upp insektshotell? Det är väl inte så trevligt att få en massa insekter i sin trädgård.

 Jo, det är viktigt och bra för din trädgård, det är nämligen dessa som sköter pollineringen så att dina fruktträd, bärbuskar tomater och andra trädgårdsväxter blir pollinerade så att det blir frukt och bär mm.

 Placera ditt insektshotell så att det får sol en stor del av dagen och gärna tidigt på morgonen så att hotellet så fort som möjligt torkar upp efter nattens dagg och fukt.

 För att locka insekter till din trädgård behövs blomning från höst till vår.

Inga produkter i denna kategorin.