Gardena bevattning

Gardena bevattning är ett väl utbyggt bevattningssystem som håller hög kvalitet och säkerhet. Gardena har produkter för trädgårds bevattning av alla typer av gräsmattor och planteringar. Det finns strålpistoler och sprinklerstavar för riktad bevattning för hand. Det finns vattenspridare för rektangulära och cirkelformade gräsmattor samt alla tillbehör som slangar, krankopplingar, slangkopplingar och stoppkontakter. Bevattning är viktigt för att gräsmattor och växter i trädgården skall överleva och hålla sig gröna även i varmt och torrt väder.

Inga produkter i denna kategorin.