Grouw - Bevattning

Bevattning är viktigt för att gräsmattor och växter i trädgården ska hålla sig gröna även i varmt och torrt väder. Gardena har produkter för bevattning av alla typer av gräsmattor och planteringar. Det finns strålpistoler och sprinklerstavar för riktad bevattning för hand. Alla delar i Grouws bevattningssystem är försedda med halksäkert non-slipmaterial som gör det lättare och säkrare vid in och urkoppling av bevattningsmunstycke och spridare, Samtidigt så är det skönt då materialet är mjukt och isolerande när du håller i de olika munstyckena vid vattning

Inga produkter i denna kategorin.