EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR)

 

 

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR), för hur företag, organisationer och myndigheter i EU får behandla persondata och den ersätter Personuppgiftslagen (PUL)

När du gör ett köp hos oss ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är: namn, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer.

I korthet gäller de nya reglerna att alla fysiska personer skall få bättre översikt och mer kontroll över de personuppgifter som företag och andra organisationer tillhandahar om dem. Det blir således lättare för dig som privatperson begära att få ta del av, uppdatera eller radera uppgifter hos företag.

 Utetid i trädgård lagrar persondata i ett kundregister.

 Anledning till att vi behöver föra ett kundregister är att det annars inte skulle gå att behandla en order eller betalning, det behövs även för att kunna behandla ev. reklamationer och garantier i efterhand. Dessutom så finns det ett lagkrav på att köphistorik skall sparas i sju år.

 Utetid i Trädgårds mål är att en kund alltid skall skall känna sig trygg i kontakten med oss.

 

Uppgifter som finns i Kundregistret och som sparas.

Lagrade Personuppgifter:

Anledning:

  1. Namnuppgifter

  2. Adressuppgifter

  3. Telefonnummer

  4. E-postadress

  5. Beställningar

1. - 4. Behövs för leverans av din order.

 

 

 

5. För reklamationer och garantier

 

Laglig grund för personuppgifter.

 

Ovanstående personuppgifter behövs för leverans och hantering av ev. reklamation och garantier. Köphistorik behövs för bokföringen. (7 år enl. bokföringslagen.)

Personnummer och betalningsuppgifter finns inte registrerat hos oss.

 

Lagringsperiod:

 

Uppgifterna sparas i 7 år efter att köpet är genomfört.

 

Vem har tillgång till dina lagrade personuppgifter?

 

Logistikföretag som DHL, DB Schenker och Post Nord för leveranser.

KLARNA för betallösningar som faktura, och kortbetalningar.

 

OBS. Förutom till ovanstående garanterar vi att dina personuppgifter aldrig lämnas ut eller säljs vidare till någon annan!

 

 

Dina rättigheter:

 

Du har rätt att när som helst begära att få information om vilka uppgifter som finns om dig i vårt Kundregister.

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om du finner några felaktigheter.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke gällande användande och lagring av dina personuppgifter och därmed få dem raderade.

 

Personuppgiftsansvarig:

 

På Utetid i trädgård så är det Bo Persson som ansvarar för alla frågor gällande dataskyddsförordningen GDPR och lagrade personuppgifter.

Du kontaktar mig via mail kundservice@utetid.se eller telefon 0708 475 345

 

Vänligen Bo Persson